Spolupracuji

Zde najdete další členy našeho týmu. Kliknutím na fotku si zobrazíte detaily.

Mgr. Lucie Fráňová

Mgr. Petr Davídek

Jmenuji se Lucie Fráňová.

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě. V současnosti působím jako lektorka a organizátorka programů primární prevence ve společnosti Podané ruce. Od roku 2016 se věnuji práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi. 

V Centru pro rodinu a sociální péči jsem vedla program rozvoje sociálních a emočních dovedností a příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti.  Zároveň působila jako lektorka vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku ADHD a asistentka v programu zaměřeném na rozvoj psychomotoriky hyperaktivních a neklidných dětí.

Věřím, že každé dítě má právo na to, aby mohlo rozvíjet své silné stránky a úkolem nás dospělých je, mu takové podmínky poskytnout. Nejefektivnější cestu vidím v komplexní práci s celým systémem (rodina, škola, třída...), ve kterém se dítě pohybuje. 

I když je práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi někdy náročná, naplňuje mě pomáhat k lepšímu pochopení toho, co se děje, pracovat na překonávání různých obtíží, se kterými se hyperaktivní a neklidné děti potýkají, sledovat, jak se ony i jejich okolí posouvají dál, a díky tomu děti získávají prostor rozvíjet to, v čem jsou opravdu dobré.

Rovněž jsem byla dobrovolnicí v organizaci INEX – SDA Brno, kde jsem se podílela na programech primární prevence. Pracovala jsem také s chlapcem s autismem a byla vedoucí na táborech pro děti ze sociálně slabých rodin.


Jmenuji se Petr Davídek a působím jako psycholog a terapeut v Brně. V rámci své soukromé praxe nabízím psychologické poradenství, terapii pro děti a dospělé a konzultace pro rodiče. Kontaktovat mě je možné např. ohledně:

- psychosomatických obtíží,
- ADHD a projevů nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity v chování,
- konfliktů a nespokojenosti ve vztazích,
- úzkostí, přetrvávajícího smutku a nízkého sebevědomí,
- náročných životních událostí a traumatických zážitků.
- osobního růstu a seberozvoje.

Jsem tu pro dospělé, dospívající a děti, kteří se v životě cítí být něčím omezováni, nebo se opakovaně dostávají do situací, kterým chtějí více porozumět a umět s nimi lépe pracovat. Také tu jsem pro ty, kteří se dostali do složité životní situace, ve které se potřebují zorientovat a rozhodnout se, jakým směrem se vydat. V neposlední řadě tu jsem pro ty, kteří chtějí pracovat na svém osobním růstu a seberozvoji. 
 
Vedle soukromé praxe působím jako školní psycholog na základní škole v Brně, kde poskytuji konzultace rodičům a  učitelům, pracuji se třídními kolektivy a individuálně s dětmi a dospívajícími. Dlouhodobě také pracuji s dětmi s ADHD, pro které jsem vedl  i vícero specializovaných programů zaměřených na sociálně-emoční učení, podporu jejich vztahů s vrstevníky a pozitivních vzorců chování. 

Při své práci respektuji jedinečnost a osobní tempo klientů a vycházím z Biosyntetické psychoterapie - moderní metody v psychosomatické psychoterapii, která rozvíjí přirozené zdroje  a klade důraz na bezpečí a soulad mezi tím, jak se člověk cítí, co si myslí, jak se chová a jak tomu všemu rozumí. Kromě zaměření se na to co člověk cítí a co si myslí si také s klienty všímám toho, jak na situaci, kterou řeší, reaguje jejich tělo – jestli např. mají napjaté svaly, obtížně se jim dýcha, neboje je něco bolí apod. S dětmi využívám i prvky terapie hrou, která je pro ně přirozenou a bezpečnou formou jejich rozvoje

Kontakt:  

Tel.: 734 574 243

E-mail: davidek.email@gmail.com

Webové stránky: www.psycholog-terapeut-brno.cz