Spolupracuji

Zde najdete další členy našeho týmu. Kliknutím na fotku si zobrazíte detaily.

Mgr. Lucie Fráňová

Bc. Petr Davídek

Jmenuji se Lucie Fráňová.

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě. V současnosti působím jako lektorka a organizátorka programů primární prevence ve společnosti Podané ruce. Od roku 2016 se věnuji práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi. 

V Centru pro rodinu a sociální péči jsem vedla program rozvoje sociálních a emočních dovedností a příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti.  Zároveň působila jako lektorka vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku ADHD a asistentka v programu zaměřeném na rozvoj psychomotoriky hyperaktivních a neklidných dětí.

Věřím, že každé dítě má právo na to, aby mohlo rozvíjet své silné stránky a úkolem nás dospělých je, mu takové podmínky poskytnout. Nejefektivnější cestu vidím v komplexní práci s celým systémem (rodina, škola, třída...), ve kterém se dítě pohybuje. 

I když je práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi někdy náročná, naplňuje mě pomáhat k lepšímu pochopení toho, co se děje, pracovat na překonávání různých obtíží, se kterými se hyperaktivní a neklidné děti potýkají, sledovat, jak se ony i jejich okolí posouvají dál, a díky tomu děti získávají prostor rozvíjet to, v čem jsou opravdu dobré.

Rovněž jsem byla dobrovolnicí v organizaci INEX – SDA Brno, kde jsem se podílela na programech primární prevence. Pracovala jsem také s chlapcem s autismem a byla vedoucí na táborech pro děti ze sociálně slabých rodin.


Jmenuji se Petr Davídek,

jsem bakalářem oboru psychologie Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a rád bych se Vám jako člen týmu  Vlastním směrem více představil. 

Specializuji se na práci se třídními a dětskými kolektivy, ve kterých působím jako lektor adaptačních, preventivních a zážitkových programů a kurzů sociálně-emočního učení. V práci s dětmi si kladu za cíl je nejen hravou a pro ně přirozenou formou rozvíjet, ale rovněž je vést k většímu porozumění a respektu k jedinečnosti každého z nich, a tím vytvářet bezpečné místo, kde beze strachu mohou rozvíjet svůj potenciál. Dále v rámci probačních a resocializačních programů pracuji s mladistvými s agresivním a dalším problémovým chováním ve spolupráci s jejich rodinami.  

V poslední době se intenzivně věnuji práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi (ADHD), a to prostřednictvím tréninku sociálních a emočních dovedností a specializovaného kurzu „Spolu a v klidu“, který je zaměřený na rozvoj sociálně emočních dovedností dítěte s ADHD a jeho spolužáků přímo ve třídním kolektivu.

Rovněž se věnuji internetovému a individuálnímu poradenství. Jsem frekventantem dlouhodobého terapeutického výcviku akreditovaného pro zdravotnictví a absolventem víceletého specializačního kurzu "Školní psycholog na ZŠ a SŠ".