O mně

Jmenuji se Markéta Dobiášová a vítám vás na stránkách „Vlastním směrem“.

Jsem magistrou oboru Speciální pedagogika a Sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2010 se aktivně věnuji tématice hyperaktivity a neklidu (ADHD) prostřednictvím skupinové a individuální práce s dětmi, jejich rodiči a učiteli, na toto téma jsem napsala obě diplomové práce. 

K práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi jsem se dostala v rámci povinné studentské praxe a již jsem ji neopustila. Je to práce náročná, ale také je to práce s obrovským potenciálem, který v sobě tyto děti ukrývají a který se díky správnému přístupu může rozvinout a odhalit tak řadu jejich předností. Náš přístup je tak specifický snahou pochopit, proč dítě reaguje tak, jak reaguje, co se za tím skrývá a na základě toho na jeho chování a jednání vhodně reagovat a pomoci mu tak jeho potenciál rozvíjet. Zároveň díky pozitivní motivací dochází k postupnému vyhasínání nevhodného chování a zlepšování vlastní sebekontroly.

Již několik let působím jako vedoucí tréninku sociálních a emočních dovedností pro hyperaktivní a neklidné děti, který je veden zážitkovou formou a využívá prvky pozitivní motivace. Zároveň poskytuji v dané problematice odborné poradenství a lektoruji na toto téma řadu odborných kurzů a seminářů. Jsem také vedoucí svépomocné rodičovské skupiny, která slouží ke sdílení zkušeností, radostí i starostí při výchově hyperaktivních a neklidných dětí. 

Jsem autorkou několika specializovaných motivačních plánů pro tyto děti a inovátorkou v oblasti metodických systémů skupinové práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi. V současné době se také intenzivně věnuji specializovaným preventivním programům zaměřeným na rizikové chování ve třídách s dětmi s ADHD.

V minulosti jsem aktivně působila jako terénní pracovník v rodinách, které vychovávají hyperaktivní a neklidné děti. Měla jsem tak možnost s dítětem a jeho rodinou pracovat v jejich přirozeném prostředí a přímo zažít řadu zátěžových situací, se kterými se musí rodina denně potýkat. Působila jsem také jako asistentka dítěte s ADHD na prvním stupni ZŠ.